• werkwijze + zakelijk

Zakelijk

Een medewerker die in balans is, heeft veerkracht. En veerkracht draagt bij aan optimaal functioneren, zowel in teamverband als individueel.

Ik kan voor uw bedrijf een rol spelen als vertrouwenspersoon, bijdragen aan preventie van (langdurig) ziekteverzuim, een (herintredende) medewerker begeleiden of van toegevoegde waarde zijn bij de begeleiding van een specifiek traject zoals een reorganisatie.

Achtergrond

Organisatiepsychologie heeft mij inzicht gegeven in groepsprocessen en leiderschap. Gecombineerd met mijn werkervaring binnen verschillende organisaties (van commercieel tot non-profit) en op verschillende niveaus (van administratief ondersteuner tot leidinggevende), waarbij ik tevens heb gezien en ondervonden welke spanningsvelden kunnen spelen bij reorganisaties (zowel op het niveau van medewerkers als op het niveau van het management) geeft het mij ruim voldoende bagage voor het empathisch inschatten van situaties en het adequaat inzetten van mijn psychologische kennis en tools.

Wat doet een psychosociaal therapeut?

Een psychosociaal therapeut begeleidt mensen in veranderingsprocessen van di-stress (ongezonde stress) naar eu-stress (gezonde stress). Door gebruik te maken van coaching, counseling of conflictbemiddeling, afhankelijk van de vraag van de cliënt.
Een psychosociaal therapeut kan op deze manier een waardevolle rol vervullen in diverse situaties:

- begeleiding in persoonlijke groei
- functioneren optimaliseren
- bemiddelen in conflictsituaties
- lange termijnverandering bewerkstelligen
- proces van gedragsverandering begeleiden

Een psychosociaal therapeut bezoeken is geen teken van zwakte. Integendeel; het getuigt van kracht en bereidheid om aan jezelf te werken.

Tarief

Een gesprek of begeleidingssessie duurt gemiddeld 60 minuten. Hiervoor breng ik 80,00 euro in rekening, excl BTW.
Een offerte op maat is uiteraard mogelijk.

Volg ons op: