• Standaard

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.veerkrachtenbalans.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer alsmede het privacy statement.

Beheer
De website www.veerkrachtenbalans.nl staat onder beheer van Veerkracht&Balans. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Veerkracht&Balans met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Veerkracht&Balans niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Veerkracht&Balans garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Veerkracht&Balans via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Veerkracht&Balans wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Veerkracht&Balans links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Veerkracht&Balans worden aanbevolen. Veerkracht&Balans aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Veerkracht&Balans niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Veerkracht&Balans behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veerkracht&Balans of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacy statement
Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.veerkrachtenbalans.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
Veerkracht&Balans zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Cookies
Veerkracht&Balans maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Veerkracht&Balans de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. De bezoeker hoeft dan niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van functionele cookies wordt toegestaan, gedeeltelijk toegestaan of niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, dit kunt u zelf regelen via de browser.
Veerkracht&Balans maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd, dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.
U  heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Veerkracht&Balans kan u in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Veerkracht&Balans voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Wijzigingen
Veerkracht&Balans behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacy statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Volg ons op: