• werkwijze + zakelijk

Werkwijze

Door heel goed naar jou te luisteren en te kijken, verbanden te leggen en blinde vlekken zichtbaar te maken en dit samen met jou te bespreken ontstaat er voor jou inzicht. Inzicht in wie je bent, wat je doet en wat je graag wilt. Dit inzicht kan jou helpen om verder te komen; om te accepteren of te veranderen.

Met humor kun je veel relativeren. Ongegeneerd om jezelf lachen kan een opluchting zijn. Daarnaast kan het ook lucht geven om zonder voorbehoud jouw verdriet of boosheid te laten zien. Het mag allemaal, in ons gesprek zal ik je hier alle ruimte voor geven.

Mijn aanpak kenmerkt zich door 100% aandacht voor jouw verhaal: jij staat centraal. Het aantal gesprekken en de frequentie hangt daarom af van jouw wens/behoefte. Doorgaans is er al veel bereikt na 5 gesprekken. Een gesprek (een sessie) duurt gemiddeld 60 minuten. Na afloop van ieder gesprek evalueren we kort en kijken we samen naar de voortgang. Afhankelijk van jouw behoefte maken we een volgende afspraak binnen de termijn die jij graag wilt. (Om e.e.a. te laten bezinken is het prettig gebleken om hierbij minimaal een week als tussenruimte te hanteren.)

Volg ons op: