• wie ben ik + kwaliteit&privacy

Kwaliteit en privacy

Ik ben (complementair) geschoold tot psychosociaal therapeut bij Psychodidact. Psychodidact is een Europees erkend HBO instituut.

In 2017 en 2019 heb ik mij gespecialiseerd in acceptance and commitment therapie (ACT) bij SeeTreu.

Uiteraard blijf ik de kwaliteit en inhoud van mijn vakkennis onderhouden door regelmatig scholing te volgen, literatuur te bestuderen en door deelname aan intervisie-bijeenkomsten met collega’s. Bovendien houd ik mij aan de regelgeving die het lidmaatschap van de beroepsvereniging NFG en stichting RBCZ met zich meebrengt, waardoor kwaliteit tevens gewaarborgd is.

Je kunt en mag erop vertrouwen dat hetgeen wij tijdens onze sessie(s) bespreken door mij vertrouwelijk behandeld wordt, en zonder jouw instemming niet met derden zal worden besproken. (E.e.a. uiteraard binnen de wettelijke grenzen.)

Conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Veerkracht&Balans een privacy reglement opgesteld. Hierin kun je o.a. lezen hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. 

Algemene voorwaarden en Klachtenregeling

Om jouw en mijn rechten te beschermen maak ik gebruik van een begeleidingsovereenkomst die wij beiden ondertekenen. Hierin zijn algemene (betalings-)voorwaarden opgenomen en afspraken m.b.t. jouw privacy en gegevens.

Mocht je onverhoopt om welke reden dan ook ontevreden zijn, dan hoop ik dat je dit eerst met mij wilt bespreken, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als dit niet lukt of als het te moeilijk voor je is, dan kun je de NFG raadplegen.

Volg ons op: