• wie ben ik + kwaliteit&privacy

Kwaliteit en privacy

Ik ben (complementair) geschoold tot psychosociaal therapeut bij Psychodidact. Psychodidact is een Europees erkend HBO instituut.

Uiteraard blijf ik de kwaliteit en inhoud van mijn vakkennis onderhouden door regelmatig scholing te volgen, literatuur te bestuderen en door deelname aan intervisie-bijeenkomsten met collega’s. Bovendien houd ik mij aan de regelgeving die het lidmaatschap van de beroepsvereniging NFG met zich meebrengt, waardoor kwaliteit tevens gewaarborgd is.

Je kunt en mag erop vertrouwen dat hetgeen wij tijdens onze sessie(s) bespreken door mij vertrouwelijk behandeld wordt, en zonder jouw instemming niet met derden zal worden besproken. (E.e.a. uiteraard binnen de wettelijke grenzen.)

Algemene voorwaarden en Klachtenregeling

Mocht je onverhoopt om welke reden dan ook ontevreden zijn, dan hoop ik dat je dit eerst met mij wilt bespreken, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als dit niet lukt of als het te moeilijk voor je is, dan kun je de NFG raadplegen.

Volg ons op: